Op deze site vindt u informatie over pianoles en muziekwetenswaardigheden.


   HOME   BESCHIKBARE LESTIJDEN    TARIEF & BEREIKBAARHEID    OEFENRUIMTE    TECHNIEK & STUDEREN 

                                        
 

             Basishouding aan de piano:

 • Nummering van de vingers

  Duim = 1

  Wijsvinger = 2

  Middelvinger = 3

  Ringvinger = 4

  Pink = 5

 • Bepaal het midden van de piano
  Sla gelijktijdig met uw "derde vingers" de twee uiterste toetsen aan. U voelt nu aan de lengte van uw armen of u in het midden van de piano zit.

 • Ga vooraan op de stoel zitten
  Bezet niet de gehele stoel.Dit bevorderd een actieve houding.

 • Plaats de voeten vooruit in de richting van de pedalen.
  Dit zorgt ervoor dat u stevig zit, u kunt tevens de pedalen bedienen.

 • Zit rechtop
  Laat de schouders ontspannen.

 • Afstand bepalen door de bovenarm te laten hangen, vingers rond op de toetsen, ellebogen zijn nu aan de voorzijde van het lichaam.

 • Hoogte bepalen door de bovenarmen te laten hangen, polsen horizontaal, ellebogen moeten nu ongeveer één lijn vormen met de toetsen.

 • Handhouding
  Strek de hand, knik de onderste twee vingerkootjes tot een haakse positie ten opzichte van de hand (een "klauwtje"). Plaats de duim recht naast de vingers boven de toetsen. Plaats iedere vinger boven een nieuwe witte toets.  Let voortdurend op een correcte pianohouding; dit is noodzakelijk om een goed pianospel te ontwikkelen
   

 

          Manier van piano studeren:

 

 • Studeer langzaam tijdens de eerste fase van het muziekstuk . Langzaam instuderen is noodzakelijk om overzicht van alle details en structuur te behouden; vloeiend en op het juiste tempo spelen van de compositie oefent u pas nadat u het muziekstuk technisch beheerst.
  muziekterm = adagio

 • Studeer alles in één tempo de onderlinge tijdsduurverhouding dient tijdens het spelen van de compositie intact te blijven, ook wanneer de compositie nog niet op het juiste tempo wordt uitgevoerd.

 • Tel alle bladmuziek (hardop) mee.

 • Studeer waar mogelijk gebonden dit is het aan elkaar spelen van tonen. muziekterm = legato
  N.B. niet slepen; dit is het overlappen van tonen.

 • Sla zacht aan
  Om egaal zachte tonen te produceren is veel beheersing nodig, om deze reden moet een studerend (aankomend) pianist overwegend zacht oefenen. Doorgaans klinkt een zachte toon beter.
  muziekterm = p = piano